Khuyến Mại

Mới

Ưa Thích

Máy chấm công Ronald Jack Iclock860

7.650.000

6.349.500

-17%

Máy chấm công Virdi AC-6000

21.800.000

18.312.000

-16%

Máy chấm công Virdi AC-5000

17.400.000

14.964.000

-14%

Máy chấm công Ronald Jack 3000pro

3.250.000

2.860.000

-12%

Máy chấm công Ronald jack 2000

2.600.000

2.288.000

-12%

-12%

-12%

Máy chấm công Ronald Jack F22

4.990.000

4.441.100

-11%

Máy chấm công Ronald Jack 2000Pro

2.950.000

2.625.500

-11%

Máy chấm công Superma X-STATION

16.350.000

14.551.500

-11%

-10%

-10%

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000E

6.150.000

5.842.500

-5%

Máy tuần tra bảo vệ GS 8100C

4.000.000

3.680.000

-8%

Máy tuần tra bảo vệ GS 6000C

4.150.000

3.859.500

-7%

Máy tuần tra bảo vệ Mita 9000E

4.400.000

4.004.000

-9%

Máy chấm công Ronald Jack F22

4.990.000

4.441.100

-11%

Máy chấm công Ronald Jack X968

3.750.000

3.562.500

-5%

Máy chấm công Ronald Jack X300

3.450.000

3.243.000

-6%

Máy chấm công Ronald Jack T300

3.755.000

3.604.800

-4%

Máy chấm công Ronald Jack T1000

6.125.000

5.818.750

-5%

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.566.000

3.280.720

-8%

-6%

-6%

-4%

-7%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

Máy chấm công vân tay Wise Eye 9039

6.840.000

6.361.200

-7%

-4%

-5%

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14

2.650.000

2.438.000

-8%

-4%


Sản Phẩm

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.566.000

3.280.720

-8%

-6%

-4%

-7%

-4%

-5%

Máy chấm công vân tay Wise Eye 9039

6.840.000

6.361.200

-7%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

-6%

-6%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.420.000

2.323.200

-4%

1

2

3

...

7

8

>