Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Bảng điện tử Panasonic UB-5865

35.520.000

30.192.000

-15%

Bảng điện tử Plus C-20S

40.800.000

37.536.000

-8%

Bảng điện tử Plus C-20W

44.500.000

40.495.000

-9%

Bảng điện tử Panasonic UB-5835

35.250.000

32.430.000

-8%

Bảng điện tử Plus M-18S

30.920.000

30.301.600

-2%