Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.266.000

3.004.720

-8%

-6%

-4%

-7%

-4%

-5%

Máy chấm công vân tay Wise Eye 9039

6.840.000

6.361.200

-7%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

-6%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.320.000

2.227.200

-4%

-5%

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14

2.650.000

2.438.000

-8%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.140.000

3.014.400

-4%

-6%

-8%

-4%

-2%

-2%

-8%

Máy chấm công vân tay Tita 169

4.580.000

4.351.000

-5%

-6%