Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Bảng tương tác Donview DB-86IND-H03

25.800.000

22.704.000

-12%

-6%

Bảng tương tác Gaoke GK 82

16.550.000

14.895.000

-10%

-6%

-11%

-8%

-11%

Khung tương tác Gaoke 55 inch

8.950.000

8.681.500

-3%

Bảng tương tác Regent H82 inch

17.500.000

16.100.000

-8%

Bảng tương tác PK Pro 87C

17.669.000

15.018.650

-15%

Bảng tương tác Pk Pro 105C

25.500.000

23.715.000

-7%